Vergoeding

Vaktherapie, waaronder beeldende therapie valt, kan mogelijk op verschillende manieren vergoed worden.

Zorgverzekering

Mijn praktijk zit aangesloten bij de beroepsvereniging NVV-ag en de FVB, NVBT. Hierdoor zullen de meeste verzekeraars (een deel van) de kosten vergoeden. Dit is afhankelijk van jouw polis. Mijn diensten vallen onder alternatieve geneeswijzen. Bekijk hier of de beroepsverenigingen onder uw polis vallen. Voor verdere informatie klik hier.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wanneer de therapie wordt ingezet als ondersteunende en motiverende begeleiding kan een deel uit het persoonsgebonden budget komen.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Wanneer je in behandeling bent bij een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, psycholoog of psychotherapeut) waarbij een DBC is geopend, dan kan vaktherapie worden opgenomen in dit DBC. Hierover gaat de hoofdbehandelaar.

Overig

Soms is het mogelijk om via de werkgever, bedrijfsarts of gemeente een vergoeding te krijgen.