Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor verschillende therapie vormen die allemaal gemeen hebben dat ze gericht zijn op het doen en ervaren. Vaak als je aan een therapeut denkt zie je een stoel voor je waarin je mag zitten vertellen over jouw problemen. Bij vaktherapie wordt jouw probleem weinig besproken maar juist onderzocht door een oefening, passende bij de werkvorm. Doordat je er op een andere manier met je probleem bezig bent kan je er nieuwe inzichten uit halen.

De verschillende therapie vormen zijn beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Voor meer informatie over vaktherapie bezoek de website www.vaktherapie.nl.